Harry Potter
Anything you've even dreamed about is possible to realise just at the moment when you decided to win.
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ONEX-Ի ՄԻՋՈՑՈՎ
ԳՐԱՆՑՎԻ՛Ր
Գրանցվի՛ր մեր կայքում և
անվճար ստացի՛ր առաքման հասցեներ
ԳՆԻ՛Ր ՕՆԼԱՅՆ
Օգտագործի՛ր տրամադրված առաքման հասցեները՝ կայքերից գնումներ կատարելիս
ԱՌԱՔՈՒՄ ԴԵՊԻ ՀՀ
Ստացի՛ր գնումներդ
ՀՀ բոլոր քաղաքներում և Արցախում - |
Gryffindor
Slytherin
Grif
ՈՐՏԵՂԻՑ ԳՆԵԼ
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ

Եվ վերջում, ահա այն ամենահետաքրքիր և ուրախ պահերն ու իրադարձությունները, որոնք կատարվել են Ձեր սիրելի ֆիլմի նկարահանումների ընթացքում
ՁԵԶ ԿՀԵՏԱՔՐՔՐԻ ՆԱԵՎ
ՄԻԱՑԻ՛Ր ՄԵԶ
ԵՎ ՕԳՏՎԻՐ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
Կայքում տեղադրված ապրանքների գները ներկայացված են 2020 թ․֊ի ապրիլի 15-ի դրությամբ:
Quiz
What kind of traveler are you?
Test your knowledge and find out how good you know geography and what kind of traveler you are. Can you answer these geography questions?
Start quiz
What is the capital city of Australia?
Melbourne isn't the capital of Australia.
Canberra is the capital of Australia.
Sydney isn't the capital of Australia.
Wellington isn't the capital of Australia.
Next
Check
Show result
What city does not exist in Canada?
There is Vancouver in Canada.
There is Ottawa in Canada.
There is no Anchorage in Canada.
There is Winnipeg in Canada.
Next
Check
Show result
In which countries there is a city called Moscow?
There is no city called Moscow in Finland.
There is city called Moscow in USA.
There is city called Moscow in India.
There is city called Moscow in Russia.
Next
Check
Show result
What country does not exist in Scandinavia?
There is Norway in Scandinavia.
There is Finland in Scandinavia.
There is no Netherlands in Scandinavia.
There is Island in Scandinavia.
Next
Check
Show result
Which island does no apply to Italy?
Capri does apply to Italy.
Sicilia does apply to Italy.
Sardinia does apply to Italy.
Corsica does not apply to Italy.
Next
Check
Show result
You are homebody
Probably you are don't like to travel or just don't know geography very well
Restart
You are beginner traveler
Probably you are like to travel and know geography well enough
Restart
You are real traveler
You are like to travel and know geography well
Restart